Enskilt avlopp med infiltrationsbädd

Hej, det kommer idag att bli ett inlägg som väldigt många har frågat efter, nämligen vad ett enskilt avlopp med infiltrationsbädd är för någonting, och hur det kan användas. Jag bor en bit utanför Vara, på landet, och vi hade inget kommunalt vatten och avlopp när vi flyttade hit. Vi gjorde en undersökning av avloppet och brunnen som fanns, men det var i ett så dåligt skick så vi hade inget annat val än att vända oss till en firma för att få hjälp med ett enskilt avlopp, och vi vände oss till en firma som verkligen är experter inom det här området. Vad är ett enskilt avlopp då? Det är ett litet separat avlopp som går från fastigheten till en egen plats i avloppssystemet. Det används vanligtvis när du befinner dig utanför tätorter, men det kan också användas om du har ett ofullständigt eller mycket gammalt avloppssystem och vill uppgradera det. Det används också på fastigheter där du har en brunn eller cistern, vilket är vanligt på landsbygden. Det företag som vi anlitade grävde först ut en annan brunn på vår fastighet där de satte rör som ledde ner i marken till nästan 20 meters djup (!!!). Sedan byggde de en infiltrationsbädd, och vad är då det? En infiltrationsbädd är i princip en plats där avloppsvattnet går till. Det tar tid för vattnet att infiltrera genom bädden och ta sig ner, men det är vad som händer. I det här fallet (och i många andra) gjorde man en infiltrationsbädd utformad med cementblock som läggs ovanpå varandra, men jag vet att det också finns folk som använder sand eller grus också i stället. Det handlar om att helt enkelt göra en anläggning som fungerar för fastigheter som inte har anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Kan verkligen rekommendera denna firma!