Vad är entreprenad?

Hej igen på er alla! Vi har alla hört ordet entreprenad, men vad är det egentligen för någonting? Det har jag funderat över och så läst på om det och nu ska jag dela med mig till er om vad jag har kommit fram till. Så vad är entreprenad?

Enligt Wikipedia är entreprenad en planerad och genomförd aktivitet som skapar värde, ofta i form av en tjänst eller produkt. Detta innebär att entreprenörer tar på sig risker för att driva sina idéer framåt. De är visionarer som ser möjligheter där andra ser problem. Att vara entreprenör handlar alltså inte bara om att starta ett företag, utan det handlar också om att tänka nytt och innovativt.

En entreprenör är alltså en person som tar initiativ till och genomför en idé eller ett projekt. Det kan handla om allt från att starta ett nytt företag till att driva på utvecklingen inom befintliga organisationer. En entreprenör ser möjligheter i allt, oavsett hur svåra oddsen verkar vara.

Det finns olika typer av entreprenad beroende på hur mycket risk man är beredd att ta. Det finns den så kallade sociala entreprenörskap där målet är att göra världen till en bättre plats, oavsett om det handlar om miljö, hälsa eller andra sociala frågor. Det finns också den mer traditionella affärsdriven entreprenad där målet är att tjäna pengar. Affärsdriven entreprenörskap kan delas in i tre olika typer: livsstilsentreprenörskap, tillväxtorienterat entreprenörskap och socialt entreprenörskap.

Livsstilsentreprenörer startar företag för att skapa en bättre livsstil för sig själva. De är inte nödvändigtvis ute efter att tjäna stora pengar eller att växa snabbt, utan deras mål är istället att skapa en balans mellan arbete och privatliv. Livsstilsentreprenörer är ofta frilansare eller har eget företag.

Tillväxtorienterat entreprenörskap handlar om att skapa snabb tillväxt och hitta nya marknader. Nu vet ni lite mer // Jonas i Uddevalla