När behövs bygglov?

När behövs bygglov och när behövs det inte? Det ska jag reda ut i detta inlägg. Jag vet det mesta om detta efter att ha byggt en villa i Jönköping.

Ett bygglov behövs när någon form av konstruktion eller renovering ska göras som väsentligt förändrar den befintliga strukturen, t.ex. genom att lägga till en extra våning, ändra områdets användning (någon som har en privatbostad och vill lägga till en affärslokal), eller när den nya byggnadens storlek är större än vad som redan är godkänt i området.

Kommunerna ansvarar för att utfärda tillstånd om de anser att det är lämpligt och passande. Men det finns undantag; ibland måste myndigheterna utfärda tillstånd automatiskt och bevilja dem om vissa krav uppfylls. Till exempel måste varje nybyggt hus ha tillgång till allmänna avlopp om inte särskilda tillstånd från den lokala myndigheten har beviljats på grund av svår terräng eller andra utmaningar. Om du bygger ett nytt hus är du också ansvarig för tillgången till allmänna vägar. Bygglov behövs inte för mindre reparationer och ändringar som inte ändrar husets storlek eller utseende.

En bra tumregel är: Om du planerar att göra någon större byggnation ska du se till att rådgöra med de lokala myndigheterna först innan du börjar. Vissa tillstånd tar tid och måste lämnas in i god tid, andra kan beviljas ganska snabbt om alla krav har uppfyllts. Var medveten om att varje stad har sina egna rutiner, så i en kommun kan du få bygglov nästan samma dag, medan i en annan kan det ta ett halvår. Om du bor i ett K-märkt hus får du inte ändra någonting utan att du har bygglov, det gäller även färgen. Det var några ord om detta och hoppas att det var till hjälp. Det är ju fredag idag så jag önskar er alla en fin helg!